สงครามไสยศาสตร์เชียงใหม่กับกรุงศรีอยุธยา

19 กุมภาพันธ์ 2020, 15:34:19

สงครามไสยศาสตร์เชียงใหม่กับกรุงศรีอยุธยาเล่ห์กลและการแก้ไข... สมัยก่อนมีแนวความคิดและความเชื่อของคนโบราณว่า เมืองนั้นก็มีชีวิตเช่นเดียวกับคน การสร้างเมืองขึ้นมา ก็เหมือนกับการให้ชีวิต ต้องมีส่วนต่างๆครบถ้วน เช่น ต้องมีหัว มีสะดือ อยู่ตามทิศต่างๆที่เป็นมงคล พร้อมทั้งมีดวงเมือง

....ดวงเมืองนี้ก็เหมือนดวงคน เมื่อใดเกิดสิ่งไม่ดีหรือภัยพิบัติขึ้นกับเมือง ก็ต้องมีการทำพิธีสืบชะตาเมือง

.. ส่วนตำแหน่งต่างๆในตัวเมือง ทิศอุดรถือว่าสำคัญที่สุด เปรียบดังเป็นส่วนหัว ประตูเมืองด้านนี้จึงเรียกว่า ประตูหัวเวียง


 
...สมัยสถาปนานครเชียงใหม่ พญามังรายได้สร้างวัดเชียงมั่น เป็นวัดแรกเป็นวัดคู่เมือง อันมีความหมายว่า "มั่นคง " ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน

.. และสร้างวัดเชียงยืน อันหมายถึง "ยั่งยืน " อยู่นอกเขตกำแพงเมือง มีฐานะเป็นเดชของเมือง

...ตามคัมภีร์มหาทักษา ทักษาเมืองเชียงใหม่กำหนดตามทิศต่างๆคือเกตุเมือง - วัดสะดือเมือง (วัดอินทขิล) อยู่กลางเมือง
บริวารเมือง - ประตูสวนดอก
อายุเมือง - แจ่งหัวลิน
เดชเมือง - ประตูช้างเผือก
ศรีเมือง - แจ่งศรีภูมิ
มูลเมือง - ประตูท่าแพ
อุตสาหะเมือง - แจ่งขะต้ำ
มนตรีเมือง - ประตูเชียงใหม่
กาลกิณีเมือง – แจ่งกู่เฮือง


 
....ทักษาเมืองเชียงใหม่ได้ถูกเปลี่ยนอีกครั้งในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระองค์อยู่ร่วมสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ขณะนั้นอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรอยุธยาได้ทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงเมืองเชลียงศรีสัชนาลัย

.. ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระเถระชื่อมังหลุงหล้างเป็นชาวพุกาม ให้มาสร้างอุบายทำลายเมืองเชียงใหม่

....การนี้พระเถระมังลุงหลวงออกอุบายลวงพระเจ้าติโลกราชว่า ถ้าหากพระองค์มีพระประสงค์จะมีพระบรมเดชานุภาพปราบไปทั้งชมพูทวีป พระองค์ควรตัดต้นไม้ศรีเมืองและสร้างพระราชฐานบริเวณศรีเมืองนั้น(แจ่งศรีภูมิ)

....พระเจ้าติโลกราชทรงเชื่อทำตามคำยุ โดยรับสั่งให้ตัดต้นไม้นิโครธ (ต้นไทร) อันเป็นไม้ศรีเมืองทิ้ง...เมื่อเป็นไปตามแผน ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพวกผาสีคือพวกชาวจีนอิสลาม มาทำคุณไสยฝังไหยาสิ่งอัปมงคลต่างๆภายในทักษาเมืองเชียงใหม่

...ด้วยเหตุนี้จึงเกิดอาเพทเหตุอุบาทว์ต่างๆนานาในเชียงใหม่ ต่อมามีการสืบสาวราวเรื่อง พระเจ้าติโลกราชจึงทรงทราบความจริง ทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพระเถระมังหลุงหล้างและพวกผาสีตามความผิด

.. แล้วเรียกประชุมเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทำพิธีแก้ "ขึด " โดยการย้ายและสร้างศูนย์กลางเมืองที่ใหม่คือ พระธาตุเจดีย์หลวง แล้วเปลี่ยนฐานะจากกู่ (สถูป) บรรจุอัฐิพระเจ้ากือนามาเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

.. และสถาปนาวัดเจดีย์หลวงเป็นเกตุเมือง ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์ ให้หมื่นด้ามพร้าคต ขุนนางตำแหน่งสีหโคตเสนาบดี ออกแบบบูรณะให้พระเจดีย์ใหญ่โตและแข็งแรง

...พร้อมกันนี้ยังทรงทสถาปนาวัดอีก 8 วัด ซ้อนเสริมทักษาเมืองเดิมที่ถูกทำลายไป วัดที่เป็นทักษาเมืองทั้ง 8 ทิศของเมืองเชียงใหม่ คือ


 
ศูนย์กลางเมืองหรือเกตุเมือง - วัดเจดีย์หลวง (โชติการาม)
มูลเมือง - วัดบุพพาราม (อารามทิศตะวันออก)
อุตสาหะเมือง – วัดชัยมงคล
มนตรีเมือง – วัดนันทาราม
บริวารเมือง - วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก)
อายุเมือง - วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร)
เดชเมือง - วัดเชียงยืน (ทีฆวัสสาราม)
ศรีเมือง – วัดชัยศรีภูมิ
กาลกิณีเมือง - วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)

**************************************************
บริการจัดทัวร์
ทัวร์เชียงตุง ทัวร์เมืองยอง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิงจีน ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์วังเวียงลาว ทัวร์มัณฑเลย์ ทัวร์พุกาม ทัวร์ทะเลสาบอินเล ทัวร์ตองจี ทัวร์รัฐฉาน

บริษัท เชียงราย มีเดีย แอนด์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00833
โทร : 092-891-2277,093-2537733,053-727255
ไลน์ไอดี : @chiangtung
เว๊ปไซค์ : Chiangtungbiz.com
youtube:http://bit.ly/2HDFdMO

บทความที่คุณอาจสนใจ

การสูญเสียแผ่นดินครั้ง 14 ครั้ง

รวมโรงแรมเก่า โรงแรมจากวังเดิิม และ แน่นอน สุดหลอดพอตัวเลยละ...

ดินแดนลึกลับที่ยังรอคอยการพิสูจน์...

เรื่องเล่าของนางรำจากอีกด้านของกระจก ใน โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ประวัติเรือรบไทย ของกรมยุทธการทหารเรือ การปรับปรุงเสริมสร้างป้อมพระจุลเกล้า เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน