สงครามไสยศาสตร์เชียงใหม่กับกรุงศรีอยุธยา

19 กุมภาพันธ์ 2020, 15:34:19

สงครามไสยศาสตร์เชียงใหม่กับกรุงศรีอยุธยาเล่ห์กลและการแก้ไข... สมัยก่อนมีแนวความคิดและความเชื่อของคนโบราณว่า เมืองนั้นก็มีชีวิตเช่นเดียวกับคน การสร้างเมืองขึ้นมา ก็เหมือนกับการให้ชีวิต ต้องมีส่วนต่างๆครบถ้วน เช่น ต้องมีหัว มีสะดือ อยู่ตามทิศต่างๆที่เป็นมงคล พร้อมทั้งมีดวงเมือง

....ดวงเมืองนี้ก็เหมือนดวงคน เมื่อใดเกิดสิ่งไม่ดีหรือภัยพิบัติขึ้นกับเมือง ก็ต้องมีการทำพิธีสืบชะตาเมือง

.. ส่วนตำแหน่งต่างๆในตัวเมือง ทิศอุดรถือว่าสำคัญที่สุด เปรียบดังเป็นส่วนหัว ประตูเมืองด้านนี้จึงเรียกว่า ประตูหัวเวียง


 
...สมัยสถาปนานครเชียงใหม่ พญามังรายได้สร้างวัดเชียงมั่น เป็นวัดแรกเป็นวัดคู่เมือง อันมีความหมายว่า "มั่นคง " ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน

.. และสร้างวัดเชียงยืน อันหมายถึง "ยั่งยืน " อยู่นอกเขตกำแพงเมือง มีฐานะเป็นเดชของเมือง

...ตามคัมภีร์มหาทักษา ทักษาเมืองเชียงใหม่กำหนดตามทิศต่างๆคือเกตุเมือง - วัดสะดือเมือง (วัดอินทขิล) อยู่กลางเมือง
บริวารเมือง - ประตูสวนดอก
อายุเมือง - แจ่งหัวลิน
เดชเมือง - ประตูช้างเผือก
ศรีเมือง - แจ่งศรีภูมิ
มูลเมือง - ประตูท่าแพ
อุตสาหะเมือง - แจ่งขะต้ำ
มนตรีเมือง - ประตูเชียงใหม่
กาลกิณีเมือง – แจ่งกู่เฮือง


 
....ทักษาเมืองเชียงใหม่ได้ถูกเปลี่ยนอีกครั้งในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระองค์อยู่ร่วมสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ขณะนั้นอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรอยุธยาได้ทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงเมืองเชลียงศรีสัชนาลัย

.. ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระเถระชื่อมังหลุงหล้างเป็นชาวพุกาม ให้มาสร้างอุบายทำลายเมืองเชียงใหม่

....การนี้พระเถระมังลุงหลวงออกอุบายลวงพระเจ้าติโลกราชว่า ถ้าหากพระองค์มีพระประสงค์จะมีพระบรมเดชานุภาพปราบไปทั้งชมพูทวีป พระองค์ควรตัดต้นไม้ศรีเมืองและสร้างพระราชฐานบริเวณศรีเมืองนั้น(แจ่งศรีภูมิ)

....พระเจ้าติโลกราชทรงเชื่อทำตามคำยุ โดยรับสั่งให้ตัดต้นไม้นิโครธ (ต้นไทร) อันเป็นไม้ศรีเมืองทิ้ง...เมื่อเป็นไปตามแผน ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพวกผาสีคือพวกชาวจีนอิสลาม มาทำคุณไสยฝังไหยาสิ่งอัปมงคลต่างๆภายในทักษาเมืองเชียงใหม่

...ด้วยเหตุนี้จึงเกิดอาเพทเหตุอุบาทว์ต่างๆนานาในเชียงใหม่ ต่อมามีการสืบสาวราวเรื่อง พระเจ้าติโลกราชจึงทรงทราบความจริง ทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพระเถระมังหลุงหล้างและพวกผาสีตามความผิด

.. แล้วเรียกประชุมเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทำพิธีแก้ "ขึด " โดยการย้ายและสร้างศูนย์กลางเมืองที่ใหม่คือ พระธาตุเจดีย์หลวง แล้วเปลี่ยนฐานะจากกู่ (สถูป) บรรจุอัฐิพระเจ้ากือนามาเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

.. และสถาปนาวัดเจดีย์หลวงเป็นเกตุเมือง ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์ ให้หมื่นด้ามพร้าคต ขุนนางตำแหน่งสีหโคตเสนาบดี ออกแบบบูรณะให้พระเจดีย์ใหญ่โตและแข็งแรง

...พร้อมกันนี้ยังทรงทสถาปนาวัดอีก 8 วัด ซ้อนเสริมทักษาเมืองเดิมที่ถูกทำลายไป วัดที่เป็นทักษาเมืองทั้ง 8 ทิศของเมืองเชียงใหม่ คือ


 
ศูนย์กลางเมืองหรือเกตุเมือง - วัดเจดีย์หลวง (โชติการาม)
มูลเมือง - วัดบุพพาราม (อารามทิศตะวันออก)
อุตสาหะเมือง – วัดชัยมงคล
มนตรีเมือง – วัดนันทาราม
บริวารเมือง - วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก)
อายุเมือง - วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร)
เดชเมือง - วัดเชียงยืน (ทีฆวัสสาราม)
ศรีเมือง – วัดชัยศรีภูมิ
กาลกิณีเมือง - วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)

**************************************************
บริการจัดทัวร์
ทัวร์เชียงตุง ทัวร์เมืองยอง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิงจีน ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์วังเวียงลาว ทัวร์มัณฑเลย์ ทัวร์พุกาม ทัวร์ทะเลสาบอินเล ทัวร์ตองจี ทัวร์รัฐฉาน

บริษัท เชียงราย มีเดีย แอนด์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00833
โทร : 092-891-2277,093-2537733,053-727255
ไลน์ไอดี : @chiangtung
เว๊ปไซค์ : Chiangtungbiz.com
youtube:http://bit.ly/2HDFdMO

บทความที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน