เจ้าหม่อมคำลือแห่งหอคำเชียงรุ่ง

18 กุมภาพันธ์ 2020, 15:33:37

เจ้าหม่อมคำลือแห่งหอคำเชียงรุ่ง

เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา ต้นตระกลู คำลือแห่งเมืองเชียงราย

.. เจ้าหม่อมคำลือ เป็นราชบุตรของเจ้าหม่อมแสนเมือง ซึ่งเป็นอนุชาของเจ้าฟ้าองค์ก่อน

.. เมื่อเจ้าไม่มีบุตรจึงได้ขอเจ้าหม่อมคำลือ ซึ่งเป็นลูกของน้องชายมาเป็นราชบุตรบุญธรรม


 
.. เจ้าหม่อมคำลือ ประสูติเมื่อปี พ.ศ.2471 เมื่อโตขึ้นท่านได้ไปเรียนหนังสือที่เมืองจุงกิง จนอายุได้ 16 ปี ท่านได้เข้าพิธี " ฮับเมือง "

.. แต่ในช่วงนั้นเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา มีข้อขัดข้องหลายอย่าพิธีฮับเมือง จึงไม่สมบูรณ์

...ในปี 2491 เมื่อท่านอายุได้ 20 ปี จึงได้กลับมาทำพิธีฮับเมืองอีกครั้ง...ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ภายในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ท่านจึงถูกลดฐานันดรศักดิ์ลงเป็นสามัญชน

.. ปั้นปลายชีวิตของท่าน ท่านอาศัยอยู่ที่เมืองคุนหมิง ใช้ชีวิตเรียบง่ายและสงบกับภรรยาของท่าน ก่อนท่านจะจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

.. เจ้าหม่อนคำลือ มีพระอนุชาหนึ่งองค์ ชื่อ เจ้าหม่อมมหาวัง พักอยู่ที่แม่สาย เชียงราย แต่ได้เสียชีวิตนานแล้ว คงเหลือแต่ลูกๆ ที่ยังคงใช้นามสกุล คำลือ เพื่อเป็นที่ระลึกถึง เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของอาณาจักรลื้อสิบสองปันนา


 
.. สิบสองปันนาในปัจจุบัน เป็นเขตปกครองตนเองชนชาติไต แห่งมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีเนื้อที่ประมาณ 19,700 ตารางกิโลเมตร

.. มีทิศใต้ติดกับแขวงหลวงน้ำทา แขวงพงสาลี ประเทศลาว ทิศตะวันตกติดกับเมืองยู้ เมืองลาในรัฐฉาน เมียนม่า

... แต่เดิมอาณาจักรลื้อสิบสองปันนา ปกครองด้วยระบบศักดินาแบบจารีตที่มีเจ้าฟ้าเป็นประมุข.. เมื่อสิบสองปันนาอยู่ใกล้กับล้านนา เมื่อสองร้อยปีก่อนสิบสองปันนา จึงถูกพระเจ้ากาวิละยกทัพเข้าตี เพื่อกวดต้อนผู้คนกลับไปยังล้านนา เนื่องจากเชียงใหม่ขาดแคลนผู้คนอาศัย จนมีสภาพคล้ายเมืองร้าง

... ช่วงเวลาแห่งการกวาดต้อนผู้คนนี้ ชาวล้านนาเรียกว่ายุค " เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง " บริเวณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน จึงเต็มไปด้วยคนเชื้อสายของชาวลื้อ กระจายกันอยู่อย่างมากมาย

... อาณาจักรหอคำเชียงรุ่ง สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ 1703 ถูกเปลี่ยนการปกครองเมื่อปี พ.ศ 2493 ในเวลา 790 ปีนั้น หอคำเชียงรุ่ง อยู่ภายใต้การปกครองของ ราชวงศ์พญาเจือ หรือ ราชวงศ์อาระโวสวนตาล เพียงราชวงค์เดียว
.. ถึงแม้จะเกิดการต่อสู้ แย่งอำนาจภายในราชสำนักในเวลาเกือบ 800 ปี ก็ยังคงปกครองอยู่ภายในราชวงศ์พญาเจือ ไม่เคยมีการเปลี่ยนราชวงค์ขึ้นมาปกครอง

...ดังนั้นนอกจากราชวงค์มังรายแห่งนครเชียงตุงแล้ว ราชวงค์อาระโวสวนตาลแห่งสิบสองปันนา จึงเป็นอีกราชวงค์หนึ่งที่เก่าแก่ และมีประวัติศาสตร์?มีวัฒนธรรมร่วมกับล้านนา


**************************************************
บริการจัดทัวร์
ทัวร์เชียงตุง ทัวร์เมืองยอง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิงจีน ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์วังเวียงลาว ทัวร์มัณฑเลย์ ทัวร์พุกาม ทัวร์ทะเลสาบอินเล ทัวร์ตองจี ทัวร์รัฐฉาน

บริษัท เชียงราย มีเดีย แอนด์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00833
โทร : 092-891-2277,093-2537733,053-727255
ไลน์ไอดี : @chiangtung
เว๊ปไซค์ : Chiangtungbiz.com
youtube:http://bit.ly/2HDFdMO

บทความที่คุณอาจสนใจ

ขึ้นชื่อว่า ?ความรัก? ภาพที่หลายคนนึกถึงอาจจะแตกต่างกันไป บ้างคนนึกถึงรอยยิ้ม บ้างก็นึกถึงความสุข แต่มีอีกไม่น้อยที่นึกถึงคราบน้ำตา และความโศกเศร้า เพราะสุดท้ายต้องพบพานกับความผิดหวัง

ตายแล้วไปไหน? 20 ภพภูมิที่ ?วิญญาณ? ทุกตนต้องไป ตามความเชื่อของตน

วิชาดาบอาทมาฏ มีจุดเด่นอยู่ที่ความรวดเร็วและรุนแรง

เมืองร้อยวัด นครแห่งพุทธศาสนา

?คุ้มเจ้าบุรีรัตน์? คุ้มหลวง กลางเวียงเชียงใหม่