โปรแกรมเที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ภาคเหนือ

โปรแกรมเที่ยวเชียงราย  3 วัน 2 คืน

วันแรก (Day 1) 
08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย

09.00 น. สักการะอนุสาวรีย์พญามังราย

10.00 น. นมัสการพระหยกเชียงราย ณ วัดพระแก้ว

11.00 น. สักการะอัฐิพญามังราย ณ วัดดอยจอมทอง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

13.00 น. กราบรอยพระบาท ร.9 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช

14.00 น. ชมไร่แม่ฟ้าหลวง

16.00 น. แวะพิพิธภัณฑ์อูปคา

17.00 น. นำท่านเข้าที่พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย

18.00 น. อาหารค่ำที่ร้านอาหาร

19.00 น. นำท่านเดินไนท์บาร์ซาร์ ได้เวลาพอสมควร ส่งท่านเข้าโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย


วันที่สอง (Day 2)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. เดินทางไปพระธาตุดอยตุง มนัสการพระธาตุดอยตุง เยี่ยมชมพระตาหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอแห่งแรงบันดาลใจ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางไปชมความทัศนียภาพชายแดนไทย-พม่า-ลาว ณ สามเหลี่ยมทองคา ไหว้พระพุทธนวล้านตื้อ ริมฝั่งแม่น้าโขง

14.00 น. นาท่านชมเมืองเก่าเชียงแสน และวัดเจดีย์หลวง 15.00 น. นาท่านสักการะพระธาตุจอมกิตติอันศักดิ์สิทธิ์

16.30 น. นาท่านเดินทางกลับ อ.เมือง จ.เชียงราย

18.00 น. นาท่านรับประทานอาหารค่า สไตล์ชันโตก ณ สบันงาขันโตก ชมการแสดงฟ้อนราอันสวยงาม หลังอาหารเย็น นาท่านเข้าที่พัก

วันที่สาม (Day 3)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. นำท่านชมความงามวัดร่องขุ่น อลังการงานสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเชียงรายเวิร์ลคลาสรุ่นยังเติร์ก

10.00 น. นำท่านชมบ้านดา พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน โดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินเชียงรายเวิร์ลคลาสรุ่นเดอะ

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านไป อ.แม่สาย สักการะ พระธาตุดอยเวา อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา และชมทัศนียภาพเมืองชายแดนไทย-พม่า จากนั้นอิสระท่านช็อปปิ้งตลาดดอยเวา อ.แม่สาย

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับ อ.เมือง จ.เชียงราย

17.00 น. นำท่านส่งสนามบินเชียงราย
****************************************************************************
บริการจัดทัวร์ 
เชียงตุง เมืองยอง สิบสองปันนา คุนหมิงจีน หลวงพระบาง วังเวียงลาว มัณฑเลย์ พุกาม ทะเลสาบอินเล ตองจีรัฐฉาน

บริษัท เชียงตุงเรียลเอสเตท แอนด์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00833
โทร : 092-891-2277,093-2537733,053-727255
ไลน์ไอดี : @chiangtung
เว๊ปไซค์ : Chiangtungbiz.com
youtube:http://bit.ly/2HDFdMO
 

ราคาเพียง 0.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

เชียงราย

  1. วันแรก : ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
  2. วันที่สอง : วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กระเหรี่ยงคอยาว
  3. วันที่สาม : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ

ราคาเพียง 0.00 -

เชียงราย

  1. วันแรก : ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
  2. วันที่สอง : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
  3. วันที่สาม : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ

ราคาเพียง 0.00 -

เชียงราย

  1. วันแรก : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
  2. วันที่สอง : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ

ราคาเพียง 0.00 -

เชียงราย

  1. วันที่1 ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง

ราคาเพียง 0.00 -