LC3052เชียงใหม่สิบสองปันนาคุนหมิงเขาซีซาน4วัน3คืน

บินตรงเชียงใหม่ สิบสองปันนา ผู่เอ๋อ คุนหมิง

LC3052เชียงใหม่สิบสองปันนาคุนหมิง4วัน3คืน

...วันที่หนึ่ง...
เย็น นั่งเครื่องบิน จากเชียงใหม่สู่สิบสองปันนา
เที่ยวบิน DR5022 CNX-JHG 20.35-22.45 


...วันที่สอง...
เช้า นั่งรถไฟจากสิบสองปันนาถึงคุนหมิง
บ่าย ป่าหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เย็น เมืองโบราณกวนตู้


...วันที่สาม...
เช้า ประตูมังกร เขาซีซาน
บ่าย นั่งรถไฟจากคุนหมิงถึงสิบสองปันนา
เย็น โชว์พาราณสี ตลาดกลางคืนเก้าจอม...วันที่สี่...
เช้า สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง,โชว์นางเงือกใต้น้ำ
บ่าย วัดหลวงเมืองลื้อ
เย็น นั่งเครื่องบินจากสิบสองปันนาถึงเชียงใหม่
เที่ยวบิน DR5021 JHG-CNX 18.55-19.10


ราคาเพียง 17,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน