LC126อุดรหนองคายเมืองเฟืองเมืองงอย4วัน3คืน

เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง เมืองงอย

LC126อุดรหนองคายเมืองเฟืองเมืองอย4วัน3คืนวันที่หนึ่ง
เช้า รับคณะที่อุดรหรือหนองคาย 
บ่าย เดินทางเข้าเมืองเฟืองเมืองที่ธรรมชาติบริสุทธิ์สุดๆ


วันที่สอง
เช้า ตักบาตรเช้าริมแม่น้ำหริก ออกเดินทาง
บ่าย เดินทางไปเมืองฝาแฝด ธรรมชาติที่สุดยอดบ้านหนองเขียว

วันที่สาม
เช้า ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชมนาง
บ่าย ออกเดินทางไปหลวงพระบาง เที่ยวน้ำตกตาดกว่างสีต่อวันที่สี่
เช้า ตักบาตรข้าวเหนียวในตอนเช้า ชมวัดเชียงทอง พระราชวังก่อนกลับ 
บ่าย ออกเดินทางเส้นทางเวียงจันเข้าหนองคาย
เงื่อนไขการให้บริการ

ราคาเพียง 11,499.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน