LC2055อุดรหนองคายผู่เอ๋อสิบสองปันนา4วัน3คืน

สิบสองปันนา เมืองผู่เอ๋อ จิงม่ายซาน

LC2055อุดรหนองคายผู่เอ๋อสิบสองปันนา4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า รับคณะจากอุดร หรือ หนองคายเข้าเวียงจัน
บ่าย เวลา13.30น.นำท่านนั่งรถไฟขบวนC82ถึงผู่เอ๋อ21.00น.






วันที่สอง
เช้า สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่นเมืองผู่เอ๋อ
บ่าย เช็คอินเส้นทางขนส่งใบชาของคาราวานม้า







วันที่สาม
เช้า แลนด์มาร์คใหม่ของสิบสองปันนาชมนกยูงนับพันตัว 
บ่าย เดินระเบียงกระจกแก้วมองทะลุพื้นดิน สัมผัสความตื่นเต้น







วันที่สี่
เช้า หมู่บ้านไทลื้อพูดภาษาไทยได้
บ่าย เปิดประสบการณ์ใหม่นั่งรถไฟจีนลาว






เงื่อนไขการให้บริการ




ราคาเพียง 15,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน