LC2054กรุงเทพผู่เอ๋อสิบสองปันนา4วัน3คืน

สิบสองปันนา เมืองผู่เอ๋อ จิงม่ายซาน

LC2054กรุงเทพผู่เอ๋อสิบสองปันนา4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า ออกเดินทางจากดอนเมืองมุ่งตรงมาจังหวัดอุดรสายการบินแอร์เอเชีย07.30น.-08.30น.
บ่าย สักการะพระธาตุหลวงผู้ครองเวียงจันออกเดินทางมายังเมืองผู่เอ๋อ


วันที่สอง

เช้า ชมการแสดงท้องถิ่นที่เขตท่องเที่ยวทางชาม้าผู่เอ๋อ   
บ่าย เช็คอินหมู่บ้านน่าเคอหลี่ จุดขนส่งใบชาจากสิบสองปันนาไปยังธิเบตและภาคกลางของจีน


วันที่สาม
เช้า ชมโชว์จากเขตสวนป่าดงดิบ เมืองใต้น้ำ 
บ่าย ไฮไลท์ของสิบสองปันนา วัดหลวงเมืองลื้อวันที่สี่
เช้า ออกเดินทางเที่ยวบ้านโบราณ 50ปี ที่สร้างจากกระเบื้องดินขอ ออกเดินทางกลับภูมิลำเนา
บ่าย นั่งรถไฟลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติโดยรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาวเงื่อนไขการให้บริการ
ราคาเพียง 19,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน