MM104กรุงเทพเชียงตุง4วัน3คืน

นครเชียงตุง เมืองยอง รัฐฉานตะวันออก

MM104กรุงเทพเชียงตุง4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า เดินทางจากกรุงเทพเข้าเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก
บ่ายถึงเชียงตุง กราบสักการะวัดพระเจ้าหลวง เดินเล่นชิวๆรอบเมืองเชียงตุง

วันที่สอง

เช้า นำท่านออกนอกเมืองชมดอยเหมย นาขั้นบันได
บ่าย สักการะพระธาตุเปียงใจ วัดอินบุพผาราม700กว่าปีเมืองเก่า


วันที่สาม
เช้า เดินเล่นตลาดเช้าของชาวบ้าน ไปพระธาตุจอมดอยวัดคู่เมืองของเชียงตุง
บ่าย เช็คอินประตูป่าแดง
 

วันที่สี่

เช้า ช็อปปิ้งตลาดกาดหลวง ตลาดน่าเดินที่สุดเชียงตุง
บ่าย เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไขการให้บริการราคาเพียง 13,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน