LC125กรุงเทพเมืองเฟืองเมืองงอย4วัน3คืน

เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง เมืองงอย

LC125กรุงเทพเมืองเฟืองเมืองงอย4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า จากกรุงเทพถึงสนามบินอุดร สักการะพระธาตุหลวง เที่ยงๆมาลองกินปลาจุ่มแม่น้ำโขง
บ่าย เดินทางไปเมืองเฟือง สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์แบบดั้งเดิมวันที่สอง

เช้า ตักบาตรริมแม่น้ำหริกกับพระสงฆ์ที่พายเรือมา
บ่าย ไปเมืองงอย เมืองรองอากาศดีไม่แพ้เมืองเฟือง

วันที่สาม

เช้า ขึ้นชมวิวที่ผาชมนางดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
บ่าย สูดไอดินกลิ่นน้ำตกตาดกวางสีวันที่สี่

เช้า ตักบาตรข้าวเหนียวเช้ามืดที่หลวงพระบาง
บ่าย ทานอาหารอร่อยๆริมแม่น้ำคาน กลับไทยอย่างสวัสดิภาพเงื่อนไขการให้บริการ
ราคาเพียง 15,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน