TWL24 ไต้หวันไทเปไทจง4วัน3คืน

ไต้หวัน ฮ่องกง(เครื่องบิน)สายมู ชิม ช๊อป

TWL24ไต้หวันไทเปไทจง4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า จากกรุงเทพถึงไต้หวัน
บ่าย เช็คอินใจกลางเมืองที่หมู่บ้านสายรุ้ง

วันที่สอง
เช้า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา "สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน"
บ่าย ช็อปปิ้งที่ฮาราจูกุแห่งไทเปวันที่สาม
เช้า เดินทางเข้านครนิวไทเป ชมอุทยานเย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
บ่าย ถ่ายรูปหน้าตึกไทเป สูง 508 เมตร มี 101 ชั้น


วันที่สี่
เช้า ไหว้พระที่วัดหลงซาน วัดเก่าแก่ของไต้หวัน
บ่าย เดินทางกลับประเทศไทย


เงื่อนไขการให้บริการ

ราคาเพียง 23,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน