CNL63 เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี5วัน4คืน

เฉิงตู จิ่วจ่ายโกว สีดรุณี ง้อไบ๊(เครื่องบิน)

CNL63 เฉิงตู-ภูเขาสี่ดรุณี 5วัน4คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า นั่งเครื่องบิน สายการบินไทยลงสนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
บ่าย  เดินทางเข้าเมืองเม่าเสี้ยน

วันที่สอง

เช้า+บ่าย อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกวเมืองเท่าเสี้ยน

วันที่สาม
เช้า ยอดเขาแอลป์หรือภูเขาสี่ดรุณี
บ่าย ทะเลสาป ทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า


วันที่สี่

เช้า สักการะวัดเหวินซู+ถนนควานจ๋าย
บ่าย ช็อปปิ้งถนนไท่กู่หลี่ ถนนชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วั
นที่ห้า

เช้า+บ่าย ถนนโบราณสามก๊กจิ๋นหลี่  เดินทางกลับประเทศไท


เงื่อนไขการให้บริการ
ราคาเพียง 29,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน