CNL62 จิ่วจ่ายโกว เฉิงตู หวงหลง5วัน4คืน

เฉิงตู จิ่วจ่ายโกว สีดรุณี ง้อไบ๊(เครื่องบิน)

CNL62 จิ่วจ่ายโกว-เฉิงตู-หวงหลง 5วัน4คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า ออกเดินทางจากประเทศไทยในเวลา10.15น.
บ่าย ถึงสนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ในเวลา14.25น.
วันที่สอง

เช้า นั่งรถไฟไปยังสถานีเจิ้นเจียงกวน
บ่าย อุทยานหวงหลง ดินแดนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์วันที่สาม

เช้า เมืองมรดกจิ่วจ้ายโกว 
บ่าย ทะเลสาบในดินแดนจิ่วจ้ายโกว วันที่สี่

เช้า ชมทิวทัศน์เมืองตูเจียงเฮี้ยน
บ่าย เดินทางกลับเมืองเฉิงตู เดินเล่นถนนชุนหลี่,ไท่กู่หลี่


วันที่ห้า

เช้า ซื้อของฝากที่ถนนสามก๊กจิ่นหลี่
บ่าย ออกเดินทางกลับไทยในเวลา15.55น.


เงื่อนไขการให้บริการ


ราคาเพียง 30,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน