LC3049 คุนหมิง-เจี๊ยวจื่อ 4วัน3คืน

นครคุนหมิง เมืองผู่เอ๋อ สิบสองปันนา

LC3049 คุนหมิง-เจี้ยวจื่อ 4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า  นั่งรถไฟไปนครคุนหมิง
บ่าย  ดินแดนใบไม้ผลิที่เมืองโบราณกวนตู้


วันที่สอง
เช้า  ชมน้ำตกกับสวนดอกไม้ ไฮไลท์กลางเมือง
บ่าย  ตงชวนดินแดนบริสุทธิ์ แร่ธาตุมากมายใต้ดิน

  
วันที่สาม

เช้า  นั่งกระเช้าสูง 4,223 เมตร ชมสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 
บ่าย  ออกเดินมุ่งหน้ามณฑลยูนนาน "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ"


วันที่สี่

เช้า  นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมทิวทัศน์ถึงนครเวียงจัน
บ่าย  แวะช็อปปลอดภาษีก่อนกลับไทย


เงื่อนไขการให้บริการ
ราคาเพียง 18,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน