LC2044วังเวียงผู่เอ๋อสิบสองปันนา5วัน4คืน

สิบสองปันนา เมืองผู่เอ๋อ จิงม่ายซาน

LC2044 วังเวียงผู่เอ๋อสิบสองปันนา5วัน4คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า รับทุกท่านที่จุดนัดหมายมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง
บ่าย ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่บลูลากูน2วันที่สอง
เช้า นั่งรถไฟความเร็วสูงวังเวียง-ผู่เอ๋อ
บ่าย ชมเมืองโบราณผู่เอ๋อ 


วันที่สาม
เช้า ชมการเต้นรำชนเผ่า เขตท่องเที่ยว
บ่าย เดินเล่นหมู่บ้านน่าเคอลี่ ที่ใช้ขนส่งใบชาไปธิเบต
วันที่สี่
เช้า ทานมื้อเช้าแล้วนำเที่ยวต่อเขตสวนป่าดงดิบ
บ่าย สัมผัสวิถีชุมชนล้านนาไทลื้อ
วันที่ห้า
เช้า จับจ่ายสินค้าของฝาก ของที่ระลึก
บ่าย นั่งรถไฟชมวิวสองประเทศ


เงื่อนไขการให้บริการ
จบ
ราคาเพียง 19,499.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน