VNL37ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน4วัน3คืน

เวียดนามเหนือ กลาง เวียดนามใต้(เครื่องบิน)

VNL37 ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน4วัน3คืน

วันที่หนึ่ง เช้า
-
-

วันที่หนึ่ง เช้า
-
-

วันที่หนึ่ง เช้า
-
-

วันที่หนึ่ง บ่าย
-
-

วันที่หนึ่ง เย็น
-
-

วันที่สอง เช้า
-
-

วันที่สอง เช้า-เที่ยง
-
-

วันที่สอง บ่าย
-
-

วันที่สอง บ่าย-เย็น
-
-

วันที่สาม เช้า
-
-

วันที่สาม เช้า--เที่ยง
-
-

วันที่สอง บ่าย
-
-

วันที่สาม เย็น
-
-

วันที่สี่ เช้า-เที่ยง
-
-

วันที่สี่ บ่าย-เย็น
-
-
ราคาเพียง 18,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน