CN2024จิ่วจ่ายโกว ต๋าปิงชวน ภูผาหิมะการ์เซีย6วัน5คืน(TG)

เฉิงตู จิ่วจ่ายโกว สีดรุณี ง้อไบ๊(เครื่องบิน)

CN2024 เฉิงตู-จิ่งจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวง6วัน5คืน 


วันที่หนึ่ง

เช้า เดินทางจากสนานบินนานานชาติสุวรรณภูมิเวลา10.15น. 
บ่าย ถึงนครเฉิงตูในเวลา14.25น. ช่วงเวลากิจกรรมอิสระ
วันที่สอง

เช้า ทะเลสาบเตี๋ยซี ทางผ่านไปเมืองเม่าเสี้ยน 
บ่าย เมืองโบราณซงพาน บริเวณชายแดนจีน-ธิเบต


 


วันที่สาม

เช้า จิ่วจ้ายโกว มีทะเลสาบมากกว่า 144 แห่ง
บ่าย สถานที่ไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว
วันที่สี่

เช้า หวงหลง ภูเขาน้ำแข็งชั้นน้ำสีรุ้ง
บ่าย เดินทางเข้าเมืองเฮ่อสุ่ยใกล้ภูผาหิมะการ์เซีย

วันที่ห้า

เช้า อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน
บ่าย เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน
 

วันที่หก

เช้า ถนนโบราณจินหลี่ ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
บ่าย เหินฟ้ากลับไทยโดยสายการบินไทย

เงื่อนไขการให้บริการ


ราคาเพียง 35,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน