CN2023เฉิงตูจิ่วจ่ายโกว หมีแพนด้า ระบำหน้ากาก6วัน5คืน

เฉิงตู จิ่วจ่ายโกว สีดรุณี ง้อไบ๊(เครื่องบิน)

CN2023เฉิงตูจิ่วจ่ายโกว หมีแพนด้า ระบำหน้ากาก


วันที่หนึ่ง
เช้า จากกรุงเทพฯ สู่เฉิงตู
บ่าย ถึงนครเฉิงตู เมืองที่อุดมสมบูรณ์ 
วันที่สอง
เช้า ทะเลสาปเตี๋ยซีสีเขียวเทอร์คอยซ์
บ่าย เมืองโบราณซงพาน

วันที่สาม
เช้า ดินเเดนศักดิ์สิทธิ์จิ่วจ้ายโกว
บ่าย หมู่บ้านซู่เจิ้ง ทะเลสาบยาว ทะเลสาบแรด ทะเลสาบห้าสี
วันที่สี่
เช้า อุทยานแห่งชาตหวงหลง
บ่าย เมืองเม้าเสี้ยน

วันที่ห้า
เช้า ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
บ่าย ช็อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากากวันที่หก
เช้า ถนนโบราณจินหลี่

บ่าย เดินทางไปสนานบินเฉิงตูเทียนฟู่15.55น.

เงื่อนไขการให้บริการ


ราคาเพียง 34,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน