LC2042ผู่เอ๋อจิ่งม่ายซานสิบสองปันนา4วัน3คืน

ผู่เอ๋อ สิบสองปันนา(หนองคาย)

LC2042ผู่เอ๋อจิ่งม่ายซานสิบสองปันนา
เที่ยวเมืองมรดกโลกล่าสุดของจีน


วันที่หนึ่ง เช้า
เดินทางจากหนองคายผ่านสปป.ลาว


วันที่หนึ่ง บ่าย
จากลาวเข้าสู่มณฑลยูนนาน
 

วันที่สองเช้า
สำรวจเส้นทางโบราณชาม้า


วันที่สองบ่าย
สัมผัสบรรยากาศชุมชนชาติพันธ์ในขุนเขา


วันที่สามเช้า
ชมทะเลหมอก+จิบชาที่เมืองมรดกโลกวันที่สามบ่าย
ท่องราตรีที่เมืองแห่งนกยูงในลุ่มน้ำโขง
วันที่สี่เช้า
เที่ยวตลาดสิบสองปันนาแล้วข้ามไปลาว


วันที่สี่บ่าย
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ราคาเพียง 15,499.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน