LC6042อุดรสิบสองปันนาคุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียงแชงกรีล่า7วัน6คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(รถไฟ)

LC6042อุดรสิบสองปันนาคุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียงแชงกรีล่า7วัน6คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า เวียงจัน-สิบสองปันนา
บ่าย นั่งรถไฟข้ามประเทศลาวจีนถึงเวลา21.12น.
 

วันที่สอง

เช้า นั่งรถไฟจากเชียงรุ่งเข้าคุนหมิง
บ่าย เช็คอินน้ำตกคุนหมิง ตำหนักทองจงงเตี๊ยน


วันที่สาม

เช้า สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
บ่าย เดินทางเข้าดินแดนแห่งความฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า


วันที่สี่

เช้า ชมวัดลามะซงจ้านหลิง
บ่าย ช่องแคบเสือกระโจน


วันที่ห้า

เช้า นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
บ่าย ชมโชว์ลี่เจียงอิมเพลสชั่น


วันที่หก

เช้า วัดหลวงเมืองลื้อ
บ่าย ชมดชว์อลังการที่สิบสองเชียง


วันที่เจ็ด

เช้า บ้านหัวนา หมู่บ้านชาวไทลื้อ
บ่าย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการให้บริการ


ราคาเพียง 29,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน