LC6042สิบสองปันนาคุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียงแชงกรีล่า7วัน6คืน

ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(หนองคาย)

LC6042สิบสองปันนาคุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียงแชงกรีล่า

วันที่หนึ่ง เช้า
เวียงจัน-สิบสองปันนา


วันที่หนึ่ง บ่าย


วันที่สอง เช้าวันที่สอง บ่ายวันที่สาม เช้า


วันที่สาม บ่ายวันที่สี่ เช้าวันที่สี่ บ่ายวันที่ห้า เช้า


วันที่ห้า บ่าย


วันที่หก เช้า


วันที่หก บ่าย


วันที่เจ็ด เช้า


วันที่เจ็ด บ่าย

ราคาเพียง 29,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน