LC5042อุดรสิบสองปันนาคุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(รถไฟ)

LC5042อุดรสิบสองปันนาคุนหมิงค้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน


วันที่ หนึ่ง
เช้า รับคณะทุกท่านจากอุดร เดินทางเข้าเวียงจัน
บ่าย นั่งรถความเร็วสูงไปยังเชียงรุ่งในเวลา 21.12น.

วันที่สอง

เช้า เดินทางเข้าสู่เขตต้าลีฟู อาราจักรน่านเจ้า
บ่าย ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองโบราณต้าหลีเดินเล่นถนนหยางเหริน

วันที่สาม

เช้า เข้าสู่เมืองโบราณลี่เจียง เช็คอินช่องเเคบเสือกระโจน
บ่าย เมืองโบราณ ชมดอกไม้ที่สระมังกรดำ
วันที่สี่

เช้า นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
บ่าย โชว์อิมเพลสชั่นลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

วันที่ห้า

เช้า เดินทางเข้าสิบสองปันนาดินแดนนกยูง
บ่าย วัดหลวงเมืองลื้อ เดินเล่นตลาดยามเย็นในสิบสองเชียง

วันที่หก

เช้า แวะบ้านหัวนา หมู่บ้านไทลื้อเก่าแก่ของเชียงรุ่ง
บ่าย เดินทางกลับด้วยรถไฟถึงเวียงจัน16.34น. 

เงื่อนไขการให้บริการราคาเพียง 25,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน