LC2041ผู่เอ๋อสิบสองปันนา4วัน3คืน

สิบสองปันนา เมืองผู่เอ๋อ จิงม่ายซาน

LC2041ผู่เอ๋อสิบสองปันนา4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า นั่งรถไฟขวบนD88 เข้าสู่เมืองผู่เอ๋อ
บ่าย ถึงเมืองผู่เอ๋อเดินเล่นถนนคนเดินชาม้ากู่เจิ้นตลาดกลางคืน


วันที่สอง

เช้า กิจกรรมเขตท่องเที่ยวเส้นทางม้าแห่งชาผู่เอ๋อ
บ่าย เดินเล่นหมู่บ้านโบราณน่าเคอหลี่ที่ใช้ขนส่งใบชาไปขายยังธิเบตวันที่สาม

เช้า ชมนกยูงกางปีก นับพันตัว แสดงเวทีกลางน้ำประกอบน้ำพุ
บ่าย บ้านไทลื้อสมัยเก่าแก่ที่บ้านหัวนา
วันที่สี่

เช้า แวะซื้อของฝากที่ตลาดเช้าเชียงรุ่ง ตลาดที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว
บ่าย นั่งรถไฟขวบนD87 ชมทิวทัศน์ตลาดข้างทางถึงเวียงจันเวลา16.34น.

 
เงื่อนไขการให้บริการราคาเพียง 15,499.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน