LC5041เวียงจันคุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง5วัน4คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(รถไฟ)

LC5041เวียงจันคุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง5วัน4คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า-บ่าย รับคณะที่จุดนัดหมายแล้วนั่งรถไฟEMUข้ามประเทศลาวจีน 
วันที่สอง

เช้า เดินทางเข้าสู่เมืองต้าหลี่
บ่าย ชมวิวที่ทะเลสาบเอ๋อไห่ เดินเล่นถนนคนเดินหยางเหริน

วันที่สาม

เช้า  สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
บ่าย เดินทางเข้าเมืองลี่เจียง ทานเมนูพิเศษสุกี้ปลาแซมอล

วันที่สี่

เช้า ชมวิวหิมะมังกรหยกที่เทิอกเขา
บ่าย หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
วันที่ห้า

เช้า นั่งรถไฟจากคุนหมิง-เวียงจัน
บ่าย ถึงสถานีรถไฟเวียงจันเวลา 16.34น.
เงื่อนไขการให้บริการ
ราคาเพียง 23,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน