CNL74คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียงแชงกรีล่า6วัน5คืน

ย่าติง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(เครื่องบิน)

CNL74คุนหมิงต้าลี่ลี่เจียงแชงกรีล่า6วัน5คืน


วันที่หนึ่ง
บ่าย เดินทางโดยเครื่องบินไปถึงสนามบินฉางสุ่ยนครคุนหมิง
 วันที่สอง
เช้า สักการะเจ้าแม่กวนอินที่วัดหลวงฉงเซิ่งซื่อ
บ่าย เที่ยวเมืองโบราณจงเตี้ยน


วันที่สาม

เช้า ชมวัดลามะซงจ้านหลิง สร้างสมัยราชวงศ์ชิง
บ่าย เมืองโบราณลี่เจียง 800 ปี 

วันที่สี่
เช้า นั่งกระเช้าเที่ยวภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์อินเพรสชั่นลี่จียง
บ่าย ชมความใสของน้ำในทะเลสาบที่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

วันที่ห้า
เช้า พระตำหนักทอง ทำด้วยทองเหลือง 380 ตัน
บ่าย 
เดินเล่นย่านหนานผิงเจีย มีซุ้มประตูม้าและประตูไก่มรกต

วันที่หก
เช้า ไหว้พระขอพรที่วัดหยวนทง อายุเก่าแก่ 1,200 ปี 
บ่าย เดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินไชน่าเอิสเทริน์ 
เงื่อนการการให้บริการ

ราคาเพียง 26,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน