CNL80ลี่เจียงต้าหลี่แชงกรีล่า5วัน4คืน

ย่าติง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(เครื่องบิน)

CNL80ลี่เจียง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า5วัน4คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า  จากกรุงเทพถึงสนามบินลี่เจียงซันยี่
บ่าย ชมเมืองโบราณต้าหลี่อาณาจักรต้าลี่ฟู

วันที่สอง

เช้า ชมพื้นเมืองเผ่าไป๋และชิมชาสามรสที่ซีโจว
บ่าย ช่องแคบเสือกระโจน ถึงแชงกรีล่าชมเมืองโบราณจงเตี้ยน

วันที่สาม

เช้า วัดลามะซงจ้านหลิน สร้างสมัยราชวงศ์ชิง ไปเที่ยวทะเลสาบนาปาไห่ต่อความสูง3,266 เมตร
บ่าย  ทำความรู้จักตัวจามรีที่พิพิธภัณฑ์


วันที่สี่

เช้า นั่งกระเช้ารับลมเย็นที่ภูเขาหิมะมังกรหยก
บ่าย ชมความงามของน้ำทะเลสาบหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

วันที่ห้า

เช้า เก็บภาพประทับใจแล้วออกเดินทางไปสนามบินลี่เจียงวันยี่ 
บ่าย เดินทางถึงประเทศไทยอย่างสวัสดิ์ภาพ
เงื่อนไขการให้บริการราคาเพียง 24,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน