LC3037หลวงพระบางสิบสองปันนาผู่เอ๋อคุนหมิง6วัน5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(รถไฟ)

LC2037หลวงพระบางผู่เอ๋อสิบสองปันนาคุนหมิง
ไปรถไฟกลับรถไฟ 6วัน5คืน


วันที่หนึ่ง เช้า


วันที่หนึ่ง บ่าย


วันที่สอง เช้า-บ่าย


วันที่สาม เช้า


วันที่สาม บ่าย


วันที่สี่ เช้า


วันที่สี่ บ่าย


วันที่ห้า เช้า-บ่าย


วันที่หก เช้า-บ่าย
ราคาเพียง 23,599.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน