LC2040เชียงของผู่เอ๋อสิบสองปันนา4วัน3คืน

สิบสองปันนา เมืองผู่เอ๋อ จิงม่ายซาน

LC2040เชียงของสิบสองปันนาผู่เอ๋อ4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า นั่งรถยนต์เข้าสู่แขวงหลวงน้ำทา
บ่าย มุ่งหน้าต่อเมืองผู่เอ๋อ


วันที่สอง

เช้า ชมการแสดงเขตผู่เอ๋อ
บ่าย เดินเล่นหมู่บ้านน่าเคอหลี่ เดินทางไปดูโชว์แฟนตาซีที่สิบสองปันนาต่อวันที่สาม

เช้า สวนป่าดงดิบ
บ่าย ชมบรรยากาศบ้านโบราณท้องถิ่นของชาวไทลื้อ
วันที่สี่

เช้า นำท่านไปสถานีรถไฟสิบสองปันนาเพื่อไปยังบ่อเต็นประเทศลาว
บ่าย นั่งรถยนต์ต่อไปยังอำเภอเชียงของ ข้ามด่านชายแดนลาวเข้าไทย

เงื่อนไขการให้บริการ
ราคาเพียง 14,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน