LC2039หลวงพระบางผู่เอ๋อสิบสองปันนา5วัน4คืน

ทัวร์สิบสองปันนา

LC2039หลวงพระบางผู่เอ๋อสิบสองปันนา5วัน4คืน

วันที่หนึ่ง เช้า


วันที่หนึ่ง บ่าย


วันที่สอง เช้า


วันที่สาม เช้า


วันที่สาม บ่าย


วันที่สี่ เช้า


วันที่สี่ บ่าย


วันที่ห้า เช้า-บ่าย

ราคาเพียง 18,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

สิบสองปันนา

สิบสองปันนาดินแดนแห่งนกยูง

ราคาเพียง 11,999.00 -

สิบสองปันนา

เที่ยวเต็มรูปแบบในสิบสองปันนา

ราคาเพียง 15,599.00 -

สิบสองปันนา

เวียงจันเชียงรุ่ง สองเมืองแห่งแม่น้ำโขง

ราคาเพียง 14,599.00 -

สิบสองปันนา

เที่ยวเมืองมรดกโลกและเมืองพาราณสี

ราคาเพียง 14,999.00 -

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ซื้อสินค้า : 063 559 9896

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ อยู่ดีกินหวาน