LC115วังเวียงหลวงพระบาง4วัน3คืน

เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง เมืองงอย

LC115วังเวียง-หลวงพระบางเต็มรูปแบบ4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า จากหนองคายถึงเวียงจัน
บ่าย นั่งรถเข้าสู่เมืองวังเวียงวันที่สอง
เช้า นั่งรถไฟลาวจีนจากวังเวียงมาหลวงพระบาง
บ่าย นังรถออกนอกเมืองชมหมู่บ้านซ่างไห่


วันที่สาม
เช้า ตักบาตรข้าวเหนียวเช้ามืดที่หลวงพระบาง เดินเล่นตลาดเช้าเลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน
บ่าย เดินเล่นชิวๆริมน้ำตกตาดแส้ น้ำใสสีเขียวเห็นพื้น ธรรมชาติสุดๆวันที่สี่
เช้า เข้าชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิตอาราจักรล้านช้าง ชมต่อวัดเชียงทองประจำราชวงศ์ล้านช้าง
บ่าย กินมื้อเที่ยงที่อร่อยริมแม่น้ำคาน จากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย


เงื่อนไขการให้บริการราคาเพียง 10,499.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน