LC111เมืองเฟืองวังเวียงหลวงพระบาง4วัน3คืน

เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง เมืองงอย

LC111เมืองเฟืองวังเวียงหลวงพระบาง4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า เดินทางเข้าสู่ประเทศลาว
บ่าย เดินเล่นประตูชัย แล้วเดินทางต่อเมืองเฟือง
วันที่สอง

เช้า ตักบาตรริมแม่น้ำหริกกับพระสงฆ์ที่นั่งบนเรือ
บ่าย เดินทางเข้าสู่วังเวียงล่องเรือหางยาวแม่น้ำชิวๆยามเย็น 


วันที่สาม

เช้า นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลก
บ่าย เที่ยวหมู่บ้านต้มเหล้าขาว หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง


วันที่สี่

เช้า ตักบาตรข้าวเหนียว และเดินเที่ยวตลาดเช้า
บ่าย ทานอาหารอร่อยๆที่ร้านผามไซริมน้ำคาน นั่งรถไฟกลับเวียงจันเงื่อนไขการให้บริการ

ราคาเพียง 9,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน