MM103เชียงตุง4วัน3คืน

นครเชียงตุง เมืองยอง รัฐฉานตะวันออก

MM103เที่ยวนครเชียงตุง4วัน3คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า ออกเดินทางจากแม่สาย-เชียงตุง
บ่าย ถึงเชียงตุง แวะชิมอาหารท้องถิ่นที่สุดคลาสิคและอร่อยมากๆวันที่สอง

เช้า นำท่านออกนอกเมืองเที่ยวชมธรรมชาติที่ดอยเหมย
เย็น เที่ยวหมู่บ้านร้อยปีของชาวไตเหน่อที่บ้านหนองเงิน


วันที่สาม
เช้า เที่ยวตลาดเช้าชาวบ้าน
บ่าย นำท่านไปเที่ยวพระธาตุจอมดอย พนะธาตุคู๋บ้านคู่เมืองของเชียงตุงวันที่สี่

เช้า ช็อปปิ้งตลาดหลวงตลาดน่าเดินที่สุดในรัฐฉานมีสินค้าทุกประเภทให้เลือกช็อป
บ่าย ก่อนเดินทางกลับไทยพาท่านแวะตลาดชาวดอยที่ปางควาย


เงื่อนไขการให้บริการราคาเพียง 9,499.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน