MM102เชียงตุง3วัน2คืน

นครเชียงตุง เมืองยอง รัฐฉานตะวันออก

MM102เที่ยวนครเชียงตุง3วัน2คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า  จากแม่สายเข้าสู่รัฐฉานตะวันออก
บ่าย แวะเมืองพยากหากินของอร่อยก่อนเดินทางต่อเข้าสู่นครเชียงตุงวันที่สอง

เช้า นำทุกท่านไปเที่ยวสถานที่ไฮไลท์อันดับหนึ่งของเชียงตุง "ดอยเหมย"
เย็น ชมความงามของพุทธศิลป์ที่มีอายุกว่า700ปี


วันที่สาม

เช้า เดินเล่นตลาดหลวง กาดยอดฮิตของรัฐฉานตะวันออก
บ่าย  เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ


เงื่อนไขการให้บริการ


ราคาเพียง 6,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน