LC6036เชียงของสิบสองปันนาคุนหมิงลี่เจียงแชงกรีล่า7วัน6คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(รถไฟ)

เชียงของสิบสองปันนาคุนหมิงลี่เจียงแชงกรีล่า
ไปรถกลับรถ 7วัน6คืน LC6036

วันที่หนึ่ง เช้า-บ่าย


วันที่สอง เช้า


วันที่สอง บ่าย


วันที่สาม เช้า-บ่าย


วันที่สี่ เช้า-บ่าย


วันที่ห้า เช้า-บ่าย


วันที่หก เช้า-บ่าย


วันที่เจ็ด เช้า-บ่าย
ราคาเพียง 29,499.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน