LC5036เชียงของสิบสองปันนาคุนหมิงลี่เจียง6วัน5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(รถไฟ)

LC5036เชียงของสิบสองปันนาคุนหมิงลี่เจียง6วัน5คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า คณะพร้อมกันที่ด่านอำเภอเชียงของ 
บ่าย 
เดินทางเข้าสู่เเขวงหลวงน้ำทาเพื่อเดินทางต่อไปยังสิบสองปันนา

วันที่สอง

เช้า ไหว่พระที่วัดป่าเชต์ ป่าเจย์
บ่าย ชมบ้านโบราณเก่าแก่หัวนา


วันที่สาม

เช้า นั่งกระเช้าขึ้นชมเทอกเขาซีซาน
บ่าย เดินเล่นย่านหนานผิงเจีย


วันที่สี่

เช้า นั่งรถไฟเข้าลี่เจียงเที่ยงสระมังกรดำ 
บ่าย เดินเล่นชมเมืองลี่เจียงที่ถนนซื่อฟางเจีย

วันที่ห้า

เช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก
บ่าย หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน


วันที่หก

เช้า+บ่าย ออกเดินทางกลับประเทศไทยเงื่อนไขการให้บริการ
ราคาเพียง 25,499.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน