LC3032 คุนหมิง-สิบสองปันนา5วัน4คืน

นครคุนหมิง เมืองผู่เอ๋อ สิบสองปันนา

LC3032สิบสองปันนาคุนหมิง5วัน4คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า  นั่งรถไฟระหว่างประเทศลาว-จีน
บ่าย ถึงคุณหมิงชิมอาหารรสเด็ดที่ภัตตาคาร

วันที่สอง

เช้า เช็คอินป่าหิน 270 ล้านปี
บ่าย เดินเล่นย่านหนานผิงเจีย


วันที่สาม

เช้า ชมวิวทะเลสาบเตียนฉืนบนเทือกเขาซีซาน
บ่าย ชมโชว์สุดอลังการที่สิบสองปันนา


วันที่สี่
เช้า ไฮไลท์สวนป่าดงดิบ แลนด์มาร์คแห่งใหม่
บ่าย ชมบ้านเรือนสมัยเก่าของเชียงรุ่ง
วันที่ห้า

เช้า ชม ชิม ช็อป สินค้าจากตลาดเช้าเชียงรุ่ง
บ่าย ส่งทุกท่านโดยสวัสดิ์ภาพ


เงื่อนไขการให้บริการ

ราคาเพียง 20,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน