LC105หลวงพระบาง3วัน2คืน

ทัวร์รถไฟลาว

yesวันที่หนึ่ง กรุงเทพ-อุดรธานี-นครหลวงเวียงจัน

enlightenedเช้า  คณะพร้อมกันที่อาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองก่อนเวลาบิน1ชั่วโมง พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  เมื่อได้เวลาเข้าสู่เกท เตรียมเดินทางบินสู่จังหวัดอุดรธานี ใช้ระยะเวลาประมาณ60นาที

ถึงสนามบินอุดรธานี heartทีมงานสตาฟของบริษัทรอต้อนรับที่ประตูทางออก นำท่านำไปยังรถตู้แจกอาหารว่างบนรถตู้ แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดหนองคาย จากนั้นนำท่านตรวจเช็คเอกสารทำการข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว เมื่อข้ามแม่น้ำโขงและผ่านการตรวจเอกสารเข้าประเทศลาวเรียบร้อยแล้ว พาท่านเดินทางต่อเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์

เช็คอินใจกลางเมือง ชมความงามของประตูชัยcool สัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจัน สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะลาวกับฝรั่งเศส ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปได้ทั้งทางด้านหน้า ทางด้านภายในซุ้มประตู นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นไปชั้นบนของประตูเพื่อชมวิวและเก็บภาพมุมสูงได้ด้วยครับ

enlightenedเที่ยง ทานอาหารที่ร้านเวียงแหนมเนือง(มื้อที่1)ร้านอาหารท้องถิ่นยอดนิยมในมื้อกลางวันของคนเวียงจัน เมนูจุ่มปลาจุ่มแม่น้ำโขง จุ่มหมูน้ำมะพร้าว แหนมเนือง กะยอทอดรสชาติต้นตำหรับกับผักปลอดสารพิษ

yesวันที่หนึ่ง  นั่งรถไฟเที่ยวเมืองลาว

enlightenedบ่าย  เข้าสักการะพระธาตุหลวงsmiley ที่มีตำนานว่าก่อสร้างมานานนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนมในไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านช้างมายาวนาน จนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศลาว จนกระทั่งตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ก็มีมีรูปพระธาตุหลวง เป็นภาพประธานในดวงตรา ย้อนกลับไปพันปีก่อน พระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี กำเนิดขึ้นหลังจากก่อสร้างพระธาตุพนมแล้ว ผู้สร้างคือ พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรกพร้อมกับพระอรหันต์5องค์ ได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ27พระองค์ ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย แล้วก่ออุโมงค์หินครอบไว้ ปัจจุบันด้านหน้าของพระธาตุหลวงยังได้ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ที่พระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบ เล่ากันว่า พระแสงดาบเล่มนี้ทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวง ให้พ้นจากภัยที่จะเข้ามาทำอันตรายนอกจากนี้ด้านหน้าของพระธาตุหลวง ก็ยังมีบ่อพญานาค สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาล ที่ว่ากันว่ามีทั้งหมด 3 แห่ง คือ ที่คำชะโนด ที่พระธาตุดำและที่พระธาตุหลวงครับ

จากนั้นนำคณะเดินทางไปที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันสถานนีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว นั่งรถไฟผ่านเมืองโพนโฮง เมืองวังเวียง ผ่านเมืองกาสีเพื่อไปยังเมืองหลวงพระบาง บริเวณนี้คือเส้นทางที่สวยที่สุดของประเทศลาว ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไปตลอดเส้นทาง

หลังจากนั่งรถไฟมาเป็นเวลา2ชั่วโมง เราก็มาถึงสถานีหลวงพระบาง นำคณะนั่งรถตู้เข้าเมืองเพื่อเข้าเมืองอีก30นาที

yesวันที่หนึ่ง เที่ยวหลวงพระบาง ชมธรรมชาติเมืองลาว

enlightenedเย็น พาท่านขึ้นชมภูสี ภูสีหรือภูเขาของพระฤษีheart เดิมชื่อว่า ภูสรวง เมื่อมีฤษีมาอาศัยอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูสีมาจนถึงปัจจุบัน สมัยก่อนที่นี่เป็นที่ใช้ในการย่ำกลองบอกโมงยาม โดยจะตีกลองทุก1ชั่วโมงจากหอกลอง เพื่อบอกเวลาให้กับชาวเมือง หรือจะตีเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม มีข้าศึกศัตรูเข้ามาบุกรุก เมื่อมาถึงบนยอดท่านจะมองเห็นน้ำโขงที่ทอดสุดยาวสายตา เห็นแม่น้ำคานที่ล้อมรอบด้วยบ้านเรือนเก่าๆ ที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด กล่าวกันว่า ถ้ามาแล้วไม่ได้ขึ้นพูสี เท่ากับว่ามาไม่ถึงหลวงพระบาง

enlightenedค่ำ นำท่านล่องเรือทานอาหารชมสายน้ำโขงแห่งหลวงพระบาง(มื้อที่2)cool มื้อนี้ทางทีมงานได้จัดอาหารพิเศษบนเรือ พร้อมกับเสียงเพลงและคาราโอเกะไว้บริการทุกท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม Maison Souvannaphoum HotelหรือโรงแรมTreasure Hotel Laos หรือเทียบเท่า จากนั้นจากนั้นพาท่านไปเดินเที่ยวถนนคนเดิน ชมพร้อมช๊อปปิ้งที่ตลาดมืด ตลาดมืดแบ่งง่ายๆเป็น3โซนครับ โซนที่หนึ่ง ถนนคนเดิน เริ่มต้นที่สี่แยกที่มีร้านกาแฟอเมซอน สิ้นสุดที่สามแยกหมู่บ้านเจ๊ก สินค้าที่มาขายก็เป็นจำพวกของฝากของที่ระลึกแบบแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป ส่วนโซนที่สอง คือ ตลาดชนเผ่า ที่จะมีร้านอาหารสไตล์สตรีทฟู้ต เวทีการแสดงดนตรีและโต๊ะนั่งทานอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว และโซนที่สาม คือ ซอยอาหารพื้นเมืองที่เป็นตรอกเล็กๆ ตรงกันข้ามตลาดชนเผ่า ที่นี่มีอาหารพื้นเมืองราคาถูก ขายทั้งแบบใส่ถุงกลับบ้าน และสำหรับนั่งกิน เมื่อสมควรแก่เวลาแล้วกลับเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

yesวันที่สอง เที่ยวหลวงพระบาง เมืองที่เวลาหมุนช้าลง

enlightenedเช้า  รับแสงของวันใหม่smiley นำท่านร่วมใส่บาตรกิจกรรมที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาที่นี่ การตักบาตรข้าวเหนียวในตอนเช้าที่หลวงพระบาง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนาน โดยการตักบาตรข้าวเหนียวนั้น ชาวบ้านจะฟังเสียงกลองจากทางวัด เป็นสัญญาณบอกเพื่อให้เตรียมตัวปูเสื่อรอริมทางเดิน ที่พระท่านจะบิณฑบาต สำหรับการแต่งกายผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น มีผ้าเบี่ยงหรือผ้าสไบพาดไหล่ ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและมีผ้าพาดเช่นกัน

จากนั้นเดินเที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบางheart ตลาดที่นี่เปิดตั้งแต่ตี5ถึง10โมงเช้า เป็นตลาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะเต็มไปด้วยของพื้นเมืองแปลกๆที่ชาวบ้านมานั่งขายกันเอง เช่น ของมาจากป่า สมุนไพรหายาก ขนมโบราณ ผักที่ชาวบ้านปลูกเอง ถ้าใครชอบอาหารแบบท้องถิ่นต้องไม่พลาดของฝากขึ้นชื่อ สาหร่ายแผ่นปรุงรส เห็ดกระด้าง ขนมขี้หนู แจ่วบอง ผ้าซิ่น ผ้าพาดไหล่ จากนั้นทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่3)

นำท่านไปเที่ยวต่อที่น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยในหลวงพระบางcool น้ำของที่นี่ใสแจ๋วสีเขียวมรกต มีป่าไม้ร่มรื่นปกคลุม จุดชมวิวต่างๆ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ตำนานของน้ำตกเล่าว่า มีเทวดาผู้มีฤทธิ์องค์หนึ่ง ได้ใช้เขาของกวางขุดลงไปในพื้นดินจนน้ำผุดขึ้นมา เกิดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ต่อมาได้มีกวางทองหนุ่มมากินน้ำ และเห็นเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ จึงเข้าไปอาศัยอยู่โพรงถ้ำบริเวณหน้าผาติด เมื่อชาวบ้านมาพบเห็นน้ำตกที่เกิดขึ้นใหม่และมีกวางทองมาอาศัย เลยเรียกบริเวณนี้ว่า กวางสี หมายถึง กวางหนุ่มที่เขาเพิ่งเริ่มงอก

yesวันที่สอง เที่ยวหลวงพระบางให้เต็มที่

enlightenedเที่ยง  ทานอาหารเที่ยงที่ตาดร่มไม้ (มื้อที่4)heartร้านอาหารกลางสวนในบรรยากาศสบายๆริมน้ำตก จากนั้นพาท่านไปนั่งจิบเครื่องดื่มที่ชอบที่สวนพูนสุข รีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางนาขั้นบันได มีสวนดอกไม้ให้ท่านได้เดินหามุมถ่ายภาพ

enlightenedบ่าย ต่อด้วยนั่งรถตู้พาท่านออกนอกเมืองไปเที่ยวชมบ้านซ่างไหsmiley หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาวและงานหัตถกรรมทอพื้นเมือง ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่มีขายตามบ้านแต่ละหลังได้ตามความชอบนั่งเรือข้ามฟากที่ท่าเรือปากอูไปที่ถ้ำติ่งถ้ำ ที่ในสมัยโบราณสมัยที่พระเจ้าโพธิสารราชทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ทรงใช้ถ่ำติ่งเป็นสถานที่สักการะบ่วงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง มีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 18-19 กว่า 2,500 องค์ ถ้ำติ่งจึงเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต้องไปสักการ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาวทั้งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไป จะเดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง จากนั้นจึงไปไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัดปากอู

enlightenedค่ำ พาท่านไปทานอาหารค่ำมื้อพิเศษที่ร้านกอไผ่ (มื้อที่5)cool  นั่งทานชาบูปลาจุ่มพร้อมชมรำวงย้อนยุค ร่วมเต้นบาสโลป

yesวันที่สาม เที่ยวหลวงพระบาง สโลไลฟ์กับเมืองมรดกโลก

enlightenedเช้า  รับวันใหม่ที่หลวงพระบางheartทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อ6)จากนั้นพาท่านเข้าชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง ชมเครื่องราชบรรณาการที่ชาวต่างต่างชาตินำมาถวายพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อน ต่อด้วยเก็บตกตลาดเช้า ซื้อของฝากของที่ระลึกกลับเมืองไทย

จากนั้นนำท่านเข้าชมวัดเชียงทอง วัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้างsmiley วัดแห่งนี้ในสมัยก่อนมีฐานะเป็นวัดประตูเมือง เพราะตั้งอยู่ใกล้ท่าเทียบเรือซึ่งเป็นที่ขึ้นลงเรือของขุนนาง เชื้อพระวงศ์ เจ้ามหาชีวิต รวมถึงชาวต่างชาติ ชมความงดงามของสิมหรืออุโบสถแห่งวัดเชียงทองที่ทั่วโลกยกย่องให้เป็นเพชรยอดมงกุฎแห่งล้านช้าง เอกลักษณ์ที่ภาคภูมิใจของชาวหลวงพระบาง พาท่านเข้าชมลายคำที่วิจิตรบรรจง แต่ละภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและตำนานโบราณของเมืองหลวงพระบาง

จากนั้นเดินไปด้านหลัง ชมโรงเก็บราชรถไม้แกะสลักปิดทองของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระมหากษัตริย์ของเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง ที่ยังคงเหลือให้ชมเพียงแห่งเดียว

enlightenedเที่ยง ทานอาหารเที่ยงอร่อยๆheart ที่ร้านผามไซ ในบรรยากาศริมแม่น้ำคาน(มื้อที่7) จากนั้นพาท่านไปนั่งเล่น จิบกาแฟและชิมเบเกอร์รี่ที่ร้านซูริก ร้านนี้นอกจากบรรยากาศจะน่านั่งแล้ว ขนมยังสดใหม่หอมอร่อยมากครับ

yesวันที่สาม  เที่ยวเวียงจัน เก็บภาพความประทับใจและเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

enlightenedบ่าย นำคณะเดินทางไปที่สถานีรถไฟหลวงพระบางcool นั่งรถไฟชมวิวผ่านเมืองกาสี เมืองวังเวียง บริเวณนี้คือเส้นทางที่สวยที่สุดของประเทศลาวตอนเหนือ เวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณ2ชั่วโมง ก่อนจะถึงนครหลวงเวียงจัน

อำลานครหลวงเวียงจัน เดินทางมาที่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย  แวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี เลือกซื้อสินค้าที่มีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว ช๊อกโกแล็ต ชา กาแฟและอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่จังหวัดหนองคายheart ทานอาหารว่างในรถเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติอุดรธานี นั่งเครื่องกลับมายังสนามบินดอนเมืองกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมกับภาพความประทับใจ

ราคาเพียง 0.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

วังเวียง หลวงพระบางเต็มรูปแบบ
พัก4ดาว2คืนที่หลวงพระบาง
สุดคุ้ม จัดเต็มเรื่องอาหาร 
เที่ยวครบทุกรสชาติ ในเมืองมรดกโลก

ราคาเพียง 9,900.00 -

วังเวียง หลวงพระบาง หนองเขียว4วัน3คืน
พัก4ดาวที่หลวงพระบาง สุดคุ้มเที่ยว3เมือง
สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของหนองเขียว

ราคาเพียง 9,900.00 -

เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน
พัก4ดาวที่หลวงพระบาง ย้อนอดีตตักบาตรริมน้ำ
พิเศษเที่ยวเมืองเฟืองแสนโรแมนติก

ราคาเพียง 9,500.00 -

เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง3วัน2คืน
ที่พักหรู4ดาวที่หลวงพระบาง 
อาหารจัดเต็ม กิจกรรมพิเศษมากมาย

ราคาเพียง 7,900.00 -