LC106 เมืองเฟือง-วังเวียง3วัน2คืน

เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง เมืองงอย

LC106เมืองเฟืองวังเวียง3วัน2คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า เดินทางเข้าประเทศลาว มุ่งหน้าไปเมืองเฟือง
บ่าย
 ถึงที่พักเมืองเฟืองริมแม่น้ำหริก


วันที่สอง
เช้า ตักบาตรเช้าริมแม่น้ำหริก
บ่าย เดินทางต่อเข้าสู่วังเวียงเที่ยวบลูลากูน2


วันที่สาม
เช้า พาท่านช็อปปิ้งตลาดเช้าวังเวียง
เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของกิน ของใช้
บ่าย เดินทางกลับประเทศไทย

เงื่อนไขการให้บริการ

ราคาเพียง 6,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน