LC108 วังเวียง-หลวงพระบาง3วัน2คืน

หลวงพระบาง เมืองเฟือง วังเวียง เมืองงอย

LC108วังเวียงหลวงพระบาง3วัน2คืน


วันที่หนึ่ง
เช้า เดินทางจากหนองคายเข้าสู่วังเวียงโดยทางด่วนลาว-จีน
บ่าย ถึงวังเวียงพาท่านไปบลูกาลูน สระน้ำสีฟ้าวันที่สอง

เช้า นั่งรถไฟจากวังเวียงมายังหลวงพระบาง
บ่าย นำท่านไปนอกเมืองชมสินค้าหัตกรรมหลากหลายที่บ้านซ่างไห่


วันที่สาม

เช้า ตักบาตรเช้าที่หลวงพระบาง
บ่าย เดินทางกลับหนองคาย

33


เงื่อนไขการให้บริการ
ราคาเพียง 7,999.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน