โปรแกรมท่องเที่ยว : ทัวร์รถไฟจีน

คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ไหว้พระวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ชมเมืองโบราณต้าหลี่ สระมังกรดำ  เจดีย์ 3 องค์ ภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก โชว์การอลังการ ช้อปปิ้งถนนคนเดินคุนหมิง

ราคาเพียง 0.00 -

ทัวร์สิบสองปันนา

ทัวร์สิบสองปันนา ดินแดนล้านนาถิ่นไตลื้อ ชมวัดไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเมืองเชียงรุ่ง ชมวัฒนธรรมประเพณี หมู่บ้านไตลื้อ ตลาด และโชว์การแสดง กับธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง

ราคาเพียง 9,900.00 -

สิบสองปันนา

บินจากสนามบินเชียงรายและเชียงใหม่ เยือนถิ่นไตลื้อ แดนดินนกยูง สวนป่าม่านทิง วัดป่าเจย์ โชว์พาราณสีสิบสองปันนา โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ วัดหลวงเมืองลื้อ หมู่บ้านกาหลั่นป้า ช้อปปิ้งถนนคนเดินเก้าจอม

ราคาเพียง 0.00 -

สิบสองปันนา

ทัวร์สิบสองปันนา บินตรงเชียงรุ่ง สวนม่านทิง หรือบ้านถิ่น วัดป่าเจย์ โชว์พาราณสีสิบสองปันนา น้ำตกเก้ามังกร วัดหลวงเมืองลื้อ ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเก้าจอม ตลาดน้ำหกประเทศ

ราคาเพียง 0.00 -

สิบสองปันนา

ทัวร์สิบสองปันนา เส้นทาง R3a ผ่านชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆในลาว กับธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา ทัวร์เส้นทางเชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เมืองสิบสองปันนา

ราคาเพียง 0.00 -

สิบสองปันาคุนหมิง

สิบสองปันนา คุนหมิง สัมผัสวัฒนธรรม ลาวเหนือ และจีนมณฑลยูนหนาน ป่าหิน วัดหยวนทง ถ้ำจิ่วเซียง นั่งกระเช้าลอยฟ้า สวนป่าดงดิบ วัดหลวงเมืองลื้อ โชว์พาราณาสี เที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อ ช้อปปิ้งถนนคนเดินเก้าจอม

ราคาเพียง 0.00 -