หวนคิดถึงเมืองยองแผ่นดินบรรพชน

20 กรกฎาคม 2020, 11:52:26

หวนคิดถึงเมืองยองแผ่นดินบรรพชน


ปัจจุบันเมืองยองตั้งอยู่ในรัฐฉานภาคตะวันออก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพม่า เชียงตุง ล้านนา สยาม ลาวและสิบสองปันนา

.. ผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองแถบนี้ เดิมถูกเรียกว่าชาวลื้อ.. เพราะคนเมืองยองสืบเชื้อสายมาจาก ผู้คนที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุ่งและเมืองอื่นๆ ในสิบสองปันนา ซึ่งเป็นคนลื้อหรือไทลื้อ... ในช่วงปลายกรุงธนบุรีถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คนลื้อเมืองยอง ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่แถวลำพูน

.. คนทั่วไปจึงเรียกผู้คนที่มาใหม่ว่า "คนเมืองยอง" ตามชื่อเมืองที่พวกเขาเคยอยู่ "ไตยองหรือไทยอง” จึงเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่สำคัญในดินแดนล้านนา

..จากอดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลากว่า 200 ปี ที่คนยองได้ย้ายถิ่นฐานจากแผ่นดินเมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย ฯลฯ เข้ามาอยู่ในล้านนา ตั้งแต่ยุค "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" 
***********************
บริการจัดทัวร์ 
ทัวร์เชียงตุง ทัวร์เมืองยอง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิงจีน ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์วังเวียงลาว ทัวร์มัณฑเลย์ ทัวร์พุกาม ทัวร์ทะเลสาบอินเล ทัวร์ตองจี ทัวร์รัฐฉาน

บริษัท เชียงรายมีเดีย แอนด์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00833
โทร : 092-891-2277,093-2537733,053-727255
ไลน์ไอดี : @chiangtung
เว๊ปไซค์ : Chiangtungbiz.com
youtube:http://bit.ly/2HDFdMO

บทความที่คุณอาจสนใจ

สัญลักษณ์แห่งเจ้าฟ้า

ความงดงามกับเรื่องราวประวัติศาสตร์น่าเศร้าใจ

เจ้าขุนสามหลวงยกทัพไปตีเวสาลี

ประชาราษฎร์ชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งเจ้าฟ้านครเชียงตุง เป็นประเพณีสำคัญของราชสำนักเขินที่สือบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน

- สิ่งก่อสร้างแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจมองว่าสิ่งปลูกสร้างในอดีตเป็นเพียงอุปสรรคต่อ “การก้าวไปข้างหน้า”

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 0635599891

Tel ซื้อสินค้า : 0635599893

Tel ท่องเที่ยว : 0635599896

Line ซื้อสินค้า : @bestseller456

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ อยู่ดีกินหวาน