หวนคิดถึงเมืองยองแผ่นดินบรรพชน

20 กรกฎาคม 2020, 11:52:26

หวนคิดถึงเมืองยองแผ่นดินบรรพชน


ปัจจุบันเมืองยองตั้งอยู่ในรัฐฉานภาคตะวันออก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพม่า เชียงตุง ล้านนา สยาม ลาวและสิบสองปันนา

.. ผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองแถบนี้ เดิมถูกเรียกว่าชาวลื้อ.. เพราะคนเมืองยองสืบเชื้อสายมาจาก ผู้คนที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุ่งและเมืองอื่นๆ ในสิบสองปันนา ซึ่งเป็นคนลื้อหรือไทลื้อ... ในช่วงปลายกรุงธนบุรีถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คนลื้อเมืองยอง ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่แถวลำพูน

.. คนทั่วไปจึงเรียกผู้คนที่มาใหม่ว่า "คนเมืองยอง" ตามชื่อเมืองที่พวกเขาเคยอยู่ "ไตยองหรือไทยอง” จึงเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่สำคัญในดินแดนล้านนา

..จากอดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลากว่า 200 ปี ที่คนยองได้ย้ายถิ่นฐานจากแผ่นดินเมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย ฯลฯ เข้ามาอยู่ในล้านนา ตั้งแต่ยุค "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" 
***********************
บริการจัดทัวร์ 
ทัวร์เชียงตุง ทัวร์เมืองยอง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิงจีน ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์วังเวียงลาว ทัวร์มัณฑเลย์ ทัวร์พุกาม ทัวร์ทะเลสาบอินเล ทัวร์ตองจี ทัวร์รัฐฉาน

บริษัท เชียงรายมีเดีย แอนด์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00833
โทร : 092-891-2277,093-2537733,053-727255
ไลน์ไอดี : @chiangtung
เว๊ปไซค์ : Chiangtungbiz.com
youtube:http://bit.ly/2HDFdMO

บทความที่คุณอาจสนใจ

-“ถ้ามาคุนหมิงแล้วไม่ได้ไปเที่ยวป่าหิน ก็เหมือนมาไม่ถึงคุนหมิง”

เมืองลา มีพรมแดนติดกับเมืองท่าล้อของสิบสองพันนาประเทศจีน ผู้คนจะข้ามไปเมืองจีนต้องผ่านด่านที่นี่ เมืองลาเป็นเขตปกครองพิเศษที่ 4 ของพม่า 5 ปีที่แล้ว มีประชากรราว ๗ หมื่นคน รวม 13 ชนเผ่า ไทลื้อ และอะข่า คือชนส่วนใหญ่ พื้นที่ร้อยละ 80 เป็นภูเขา มี อูชายแดง เป็นประมุขบริหาร

"ผาชู้"โศกนาฏกรรมรักอีกหนึ่งบท แห่งเมืองล้านนา

นอกจากที่กรุงศรีฯแล้ว..ไม่มีที่ใดงดงามเท่าที่นี่!! เปิด "วังนารายณ์" เมืองลพบุรี..ที่มั่นแห่งที่สองในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน