หวนคิดถึงเมืองยองแผ่นดินบรรพชน

20 กรกฎาคม 2020, 11:52:26

หวนคิดถึงเมืองยองแผ่นดินบรรพชน


ปัจจุบันเมืองยองตั้งอยู่ในรัฐฉานภาคตะวันออก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพม่า เชียงตุง ล้านนา สยาม ลาวและสิบสองปันนา

.. ผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองแถบนี้ เดิมถูกเรียกว่าชาวลื้อ.. เพราะคนเมืองยองสืบเชื้อสายมาจาก ผู้คนที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุ่งและเมืองอื่นๆ ในสิบสองปันนา ซึ่งเป็นคนลื้อหรือไทลื้อ... ในช่วงปลายกรุงธนบุรีถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คนลื้อเมืองยอง ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่แถวลำพูน

.. คนทั่วไปจึงเรียกผู้คนที่มาใหม่ว่า "คนเมืองยอง" ตามชื่อเมืองที่พวกเขาเคยอยู่ "ไตยองหรือไทยอง” จึงเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่สำคัญในดินแดนล้านนา

..จากอดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลากว่า 200 ปี ที่คนยองได้ย้ายถิ่นฐานจากแผ่นดินเมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย ฯลฯ เข้ามาอยู่ในล้านนา ตั้งแต่ยุค "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" 
***********************
บริการจัดทัวร์ 
ทัวร์เชียงตุง ทัวร์เมืองยอง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิงจีน ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์วังเวียงลาว ทัวร์มัณฑเลย์ ทัวร์พุกาม ทัวร์ทะเลสาบอินเล ทัวร์ตองจี ทัวร์รัฐฉาน

บริษัท เชียงรายมีเดีย แอนด์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00833
โทร : 092-891-2277,093-2537733,053-727255
ไลน์ไอดี : @chiangtung
เว๊ปไซค์ : Chiangtungbiz.com
youtube:http://bit.ly/2HDFdMO

บทความที่คุณอาจสนใจ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีกบฏจากไพร่ถึง 3 ครั้ง และในนั้นรวมถึง กบฏญาณพิเชียรด้วย...

ดินแดนลึกลับที่ยังรอคอยการพิสูจน์...

พระพิฒเนศ เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ ปัญญา และวิทยาการ...

เวียงเสือ

-“ถ้ามาคุนหมิงแล้วไม่ได้ไปเที่ยวป่าหิน ก็เหมือนมาไม่ถึงคุนหมิง”

วันออกหว่า