ต้นสายตระกูลเจ้าหลวงเมืองลำพูน

22 กุมภาพันธ์ 2020, 12:02:21

ต้นสายตระกูลเจ้าหลวงเมืองลำพูนเมื่อเจ้ากาวิละตั้งเจ้าคำฝั้น น้องชายคนที่ 6 เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 1 เมืองลำพูนจึงมีเจ้าหลวงปกครองมาทั้งสิ้น 10 พระองค์.. จนถึงสมัยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าหลวงองค์สุดท้าย ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งสยาม ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล “ณ ลำพูน ” ให้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2456 ณ พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระบรมมหาราชวัง

... เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เป็นราชบุตรของเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าหลวงลำพูน องค์ที่ 9 กับเจ้าแม่รถแก้ว มีพี่น้องรวม 5 คน ได้แก่ เจ้าหญิงมุกดา เจ้าชายตุ้ย เจ้าจักรคำ เจ้าหญิงแก้วมาเมืองและเจ้าหญิงหล้า.. เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ สมรสกับชายาและหม่อม รวม 6 คน คือ เจ้าแม่ขานแก้ว เจ้าแม่แขกแก้ว เจ้าหญิงส่วนบุญ เจ้ายอดเรือน หม่อมคำแยงและหม่อมแว่นแก้ว มีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น 8 คน

.. นอกจากนั้น ในหลวงรัชกาลที่6 ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลให้กับ เชื้อสายเจ้าเมืองลำพูน ได้แก่ นามสกุล “ตุงคนาคร ” แด่เจ้าราชภาติกวงศ์ (เจ้าน้อยดวงทิพย์) เป็นราชบุตรเจ้าน้อยอินถา เจ้าแม่เปาคำ ซึ่งเป็นต้นสกุลตุงคนาคร มีบุตรธิดากับเจ้าแม่เกี๋ยงคำ 4 คนคือ เจ้าน้อยดาด เจ้าน้อยเทพ เจ้าหนานชื่นและเจ้าแม่ประภาวดี.. นอกจากนี้ยังมีนามสกุลของเจ้านายเมืองลำพูน ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเดียวกัน คือ นามสกุล “ธนัญชยานนท์ ” แก่เจ้าราชวงศ์ (หนานไชยเทพ หรือ บุญเป็ง) ราชบุตรของเจ้าขัติ เจ้าเมืองตากกับแม่เจ้าบัวเที่ยง

.. เจ้าขัติ (พระยาวิชิตชลธี) เป็นราชบุตรของพระเจ้าบุญมา เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 2 ในช่วงเวลานั้นหัวเมืองล้านนา มีเมืองในปกครองทางทิศใต้ได้แก่ เมืองเถิน เมืองตาก ซึ่งเดิมเป็นหัวเมืองใหญ่อยู่บริเวณชายแดนพม่า

.. ทำให้เจ้านายฝ่ายเหนือล้านนาเกรงว่า พวกพม่าจะเข้ากลับเข้ามายึดครอง จึงได้ส่งเจ้าขัติ ไปปกครองเพื่อป้องกันไว้.. ซึ่งต่อมาหนานไชยเทพหรือบุญเป็ง ราชบุตรของเจ้าขติ ได้เป็นเจ้าราชวงศ์เมืองลำพูน หนานไชยเทพได้สมรสกับเจ้าแม่คำแสน มีบุตรธิดารวม 5 คน คือ เจ้าน้อยธนัญไชย (เจ้าน้อยตุ้ย) เจ้าน้อยจักรแก้ว เจ้าน้อยไชยวงศ์ (เจ้าอุตรการโกศล) เจ้าแม่ไฮคำและเจ้าแม่จอมนวล

.. ส่วนนามสกุล “ลังกาพินธุ์ ” สืบเชื้อสายมาจากเจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 8

.. และนามสกุล “วงศ์ดาราวรรณ ” สืบเชื้อสายมาจาก เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 7 ถือได้ว่าเป็นนามสกุลของเชื้อเจ้าในลำพูนอีกนามสกุลหนึ่ง

**************************************************
บริการจัดทัวร์
ทัวร์เชียงตุง ทัวร์เมืองยอง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิงจีน ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์วังเวียงลาว ทัวร์มัณฑเลย์ ทัวร์พุกาม ทัวร์ทะเลสาบอินเล ทัวร์ตองจี ทัวร์รัฐฉาน

บริษัท เชียงราย มีเดีย แอนด์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00833
โทร : 092-891-2277,093-2537733,053-727255
ไลน์ไอดี : @chiangtung
เว๊ปไซค์ : Chiangtungbiz.com
youtube:http://bit.ly/2HDFdMO

บทความที่คุณอาจสนใจ

เรื่องมีอยู่ว่าหนุ่มผู้ผจญโรคร้ายตอนที่อายุ 4 ขวบ กลายเป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา ผู้คนล้านนาเรียกกันว่า คนขี้เปี้ย คือ รูปร่างผอมเกร็ง สามวันดีสี่วันไข้ อาการเป็นอยู่อย่างนี้จนเติบใหญ่อายุย่างเข้า 18 ปี เขาต้องพึ่งพี่น้องญาติๆเลี้ยงดู แม้บางครั้งมีแรงอยู่บ้างก็รับจ้างล้างถ้วยชามกันไปตามหมู่บ้าน ตามงานปอยหรืองานวัด

ชาวลาวสองฝั่งโขงเชื่อว่า เหตุใดก็แล้วสิ่งใดก็ตาม ล้วนเป็นไปตามการกระทำของแถน หากมีเหตุเพศภัยอันใดที่หาสาเหตุและทางแก้ไม่ได้ ก็จะทำการติดต่อสื่อสารกับแถนหรือผีฟ้า โดยผ่านตัวกลางในการสื่อสารคือ ไทเทิง

รวมโรงแรมเก่า โรงแรมจากวังเดิิม และ แน่นอน สุดหลอดพอตัวเลยละ...

คำให้สัมภาษณ์เจ้านางองค์สุดท้ายของเชียงตุง เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่ #ตอนที่ 7 ตอนจบ

พ่อค้าหนุ่มๆถ้าบอกสาวๆว่ามาจากเชียงตุง? ก็จะแสดงออกถึงความร่ำรวยและมีฐานะ?

บริษัท ไชยนารายณ์ โกลเบิ้ล จำกัด

66 หมู่1 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10320

Tel ซื้อสินค้า : 063 5599 896

Tel ซื้อสินค้า : 092 891 2277

Tel ท่องเที่ยว :

Line ซื้อสินค้า : @chainarai

Line ท่องเที่ยว : @chainarai

Email : chainarai456@gmail.com

แผนที่

เพจ สิบสองปันนา หลวงพระบาง

เพจ เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน